Dosen

No Nama

Dosen Tetap

NIDN(2) Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan

S1, S2, S3

dan Asal PT(3)

Bidang Keahlian Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
1 Prof. Dr. Hj.

Hasmyati, M.Kes

(***)

0005096801 05 September 1968 Guru Besar Dra

M.Kes

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNAIR Surabaya

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

2 Prof. Dr. H. A. Ihsan, M.Kes

(***)

0012046502 12 April

1965

Guru besar Drs

M.Kes

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNAIR Surabaya

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

3 Prof. Dr. H.

Djen Djalal, M.Kes

MS

(***)

0017115203 17 November 1952 Guru Besar Drs

M.Kes

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNAIR Surabaya

–   S3 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

4 Drs. H.

Arifuddin Usman, M.Kes

(***)

0013036511 13 Maret

1965

Lektor Kepala Drs

M.Kes

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNAIR Surabaya

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

5 Drs. Hasanuddin, M.Kes

(***)

0004106107 04 Oktober

1961

Lektor Kepala Drs

M.Kes

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNPAD

–   Bandung

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

6 Dr. M. Rachmat

Kasmad, M.Pd

(***)

0030067206 30 Juni 1972 Lektor Kepala S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

7 Drs. Masjumi

Nur, M.Pd

(***)

0006065613 06 Juni 1956 Lektor kepala Drs

M.Pd

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNESA

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

8 Drs. A. Mas Jaya AM, M.Pd

(***)

0021046007 21 April

1960

Lektor kepala Drs

M.Pd

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

9 Drs. H. Baharuddin, M.Pd

(***)

0007035702 07 Maret

1957

Lektor Kepala Drs

M.Pd

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNESA

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

10 Dr. H. Muhammadong, M.ag

(***)

0028047406 28 April

1974

Lektor kepala Drs

M.Ag

Dr

–   S1 UMI

–   S2 IAIN

–   S3 UIN MAKSSAR

Ilmu Fiqi

 

Ilmu Pendidikan Syariah Islam

 

Pendidikan Syariah Islam

 

11 Dr. H. Andi Suyuti, M.Pd

(***)

0027066802 27 Juni 1968 Lektor Drs

M.Pd

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 IKIP Jakarta

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

12 Dr. Irvan, M.Kes

(***)

0003057101 03 Mei 1971 Lektor Kepala S.Pd

M.Kes

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNAIR

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

13 Muh. Adnan Hudain, S.Pd, M.Pd

(***)

0018067505 18 Juni 1975 Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

14 Dr. Juhanis, M.Pd

(***)

0009077605 09 Juli 1976 Lektor S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 UNM

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

15 Dr. Sudirman, M.Pd

(***)

0030107402 30 Oktober

1974

Lektor S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

16 Ians Aprilo, S.Pd, M.Pd

(***)

0015047504 15 April

1975

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 IKIP

–   SURABAYA

–   S2 UNESA

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

17 Dr. Yasruddin, M.Pd

(***)

0012087609 12 Agustus

1976

Lektor S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

18 Dr. M. Sahib Saleh, M.Pd

(***)

0025116808 25 November

1968

Asisten Ahli S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 UNM

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

19 Muhammad Nur, S.Pd,

M.Pd

(***)

0023047606 23 April

1976

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

20 Iskandar, S.Pd, M.Pd

(***)

0029047801 29 April

1978

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

21 Ahmad Adil, S.Pd, M.Pd

(***)

0003127912 03 Desember

1979

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

22 Ilham Kamaruddin, S,Pd, M.Pd

(***)

0019128401 19 Desember

1984

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

23 Dr. Benny B, M.Pd

(***)

0011108501 11 Oktober

1985

Lektor S.Pd

M.Pd

Dr

–   S1 UNM

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

24 Poppy Elsiano Arfanda, S.Pd, M.Pd

(***)

0012127507 12 Desember

1975

Lektor S.Pd

M.Pd

–   S1 IKIP

Surabaya

S2 UNESA

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

25 Hasbi Asyhari, S.Pd, M.Pd

 

0015018903 15 Januari

1989

Asisten Ahli S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan olahraga

 

26 Muhammad Kamal,

S.Pd, M.Pd

(***)

0421028602 21 Februari

1986

Asisten Ahli S.Pd

M.Pd

–   S1 UNM

–   S2 UNM

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

27 Dr. Saharullah,M.Pd

(***)

 

0020035506 20 Maret 1955 Lektor Kepala Drs

M.Kes

 

–   S1 IKIP UP

–   S2 UNPAD

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
28 Dr. Wahyuddin, M.Pd 0006067909 Takalar

06/06/1979

Lektor S.Pd

M.Pd.

Dr,

S1, UNM 2003

S2, UNM 2005

S3, UNJ 2015

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

29 Drs. H. La Kamadi, M.Pd.

(***)

0031129973 05 September 1968 Lektor Kepala Drs

M.Pd

 

–      S1, IKIP UP.

–      S2, IKIP BANDUNG.

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

30 Dr. Syahruddin, M.Kes

(***)

0004016656 04 Januari 1966 Lektor Kepala Drs

M.Kes

Dr.

–         S1 IKIP UP S2 UNPAD

–         S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Kesehatan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

31 Dr. Hasbunallah AS, M.Pd

(***)

0017087112 13 Maret

1965

Lektor Drs

M.Kes

Dr

–   S1 UNM

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

32 Dr. Ramli,M.Pd

(***)

0031126828 Baru Tanjung, 01/12/1968 Lektor Kepala Drs

M.Pd.

Dr

S1, IKIP UP. 1992

S2, UNJ Jakarta. 2002

S3, UNJ Jakarta. 2011

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

33 Dr. Arimbi, M.Pd.

(***)

0014058402 14 Mei 1984 Lektor S,Or

M.Pd

Dr

–   S1 UNM

–   S2 UNM

–   S3 UNHAS

Ilmu Olahraga

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga

 

34 Dr. Irfan Dahlan, M.Pd

(***)

 

0011067705 11 Juni 1977 Lektor Drs

M.Kes

 

–   S1 IKIP MANADO

–   S2 UNM

–   S3 UNJ

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga

 

Pendidikan Olahraga